Salarisadministratie bij Sietsma Administratie en Advies, Ermelo

Indien gewenst, verzorg ik voor u:

de maandelijkse salarisstroken
de loon-journaalpost
de aangifte loonheffing
het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst)
de jaaropgaven voor uw werknemers
advies bij CAO aangelegenheden
het maken van arbeidsovereenkomsten
de ziek- en herstelmeldingen
de contacten met het UWV en pensioenfondsen

In onderling overleg maken we afspraken over een passend “salaris-pakket” voor uw onderneming.

Neem contact met mij op voor meer info.