Navbar

Salarisadministratie

Indien gewenst, verzorg ik voor u:

- de maandelijkse salarisstroken
- de loon-journaalpost
- de aangifte loonheffing
- het jaarwerk (aanlevering bij de Belastingdienst)
- de jaaropgaven voor uw werknemers
- advies bij CAO aangelegenheden
- het maken van arbeidsovereenkomsten
- de ziek- en herstelmeldingen
- de contacten met het UWV en pensioenfondsen

In onderling overleg maken we afspraken over een passend “salaris-pakket” voor uw onderneming.

Neem contact met mij op voor meer info.

Footer